Lecer

O tempo de lecer é importante. Nesta sección podes ver todas as festas, celebracións,etc... un documento de como a xeste festexou e celebrou o seu tempo libre en Castrelo.

Competición de globos

Ano 2010

Celebracion

Ano 2008

Queimada

Ano 2010

Pulpada

Ano 2010

Matanza

Ano 2010

Obra de teatro

Ano 1993

Obra de teatro

Ano 1993

Carnaval

Ano 1991

Charanga de Prado

Ano 1996

Charanga de Prado

Ano 1996

Magosto Prado

Ano 1996

Magosto Prado

Ano 1996

Magosto Prado

Ano 1996

Magosto Prado

Ano 1996

Despedida de solteiro

Ano 1971

Despedida de solteiro

Ano 1971

Despedida de solteiro

Ano 1971

Despedida de solteiro

Ano 1971

Romaria San Antonio

Ano 1959

Casa de Benita

Ano 1953

Familia Rodríguez Pérez

Ano 1948

Mozos de Prado

Ano 1989

José Luis

Ano 1973

Xogando a chave

Ano 1992

Xogando a chave

Ano 1992

De festa

Ano 1971

Mozos de Prado

Ano 1966

Excursión a Santiago

Ano 1998

Excursión a Santiago

Ano 1998

Na Casa

Ano 1971